POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Vyhlášky

Zastupitelstvo obce Rapotín se podle § 10 písm. b/ a c/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, usneslo vydat na svém zasedání zastupitelstva č 3/2003 pod bodem usnesení č.1.6. tuto ...
[celý text] [zveřejněno 02.08.2003 v 13:50 hodin]
Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 23.července 2003 pod bodem 1.5. Usnesení č. 3/2003 podle zákona č. 133/1985 Sb ., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů (§ 29 odst. 1 písm. o bod 1, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochra ...
[celý text] [zveřejněno 23.07.2003 v 14:33 hodin]
Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 19.6.2002 na základě § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:45 hodin]
Obec Rapotín, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona "Řád veřejného pohřebiště".
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:03 hodin]
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 14.05.2002 v 09:07 hodin]
Rada Obce Rapotín na jednání č. 9/2002 ze dne 29.04.2002 rozhodla podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách takto:
[celý text] [zveřejněno 30.04.2002 v 11:55 hodin]
kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/97 o fondu rozvoje bydlení v platném znění
[celý text] [zveřejněno 05.03.2002 v 09:07 hodin]
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Tovačova
[celý text] [zveřejněno 11.12.2001 v 09:07 hodin]
o místním poplatku a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, z třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 10.12.2001 v 09:07 hodin]
o ochraně veřejného zdraví
[celý text] [zveřejněno 17.09.2001 v 09:07 hodin]
ze dne 28.5.2001, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/99 ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 25.08.2001 v 14:00 hodin]
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 27.11.2000 v 09:07 hodin]
kterou se mění a doplňuje "Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Tovačova".
[celý text] [zveřejněno 27.09.2000 v 09:07 hodin]
ze dne 1.12.1999 "O zimní údržbě místních komunikací ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 01.12.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 13.9.1999, kterou se mění a doplňuje OZV 4/99 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov".
[celý text] [zveřejněno 13.09.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 14.6.1999, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 14.6.1999 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 10:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - hospodaření s obecními byty
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Tržní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Domovní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 10:00 hodin]
o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, postižených pohromou - záplavou.
[celý text] [zveřejněno 15.12.1998 v 10:00 hodin]
ze dne 10.8.1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 11.08.1998 v 10:00 hodin]
ze dne 31. 3. 1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/1997 o "Fondu rozvoje bydlení".
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 16:00 hodin]
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/1997
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 15:00 hodin]
o čistotě,ochraně zeleně a veřejného pořádku ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 11:00 hodin]
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
O fondu "rozvoje bydlení"
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 24.09.1997 v 11:00 hodin]
Zásady pro realizaci prodeje obecních bytů z majetku města Tovačova, (dále jen Zásady)
[celý text] [zveřejněno 25.03.1997 v 11:00 hodin]


Počet záznamů: 39 (Počet stran: 2 [strana *1 2 ]

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa