ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Vyhlášky

Zastupitelstvo obce Rapotín se podle § 10 písm. b/ a c/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, usneslo vydat na svém zasedání zastupitelstva č 3/2003 pod bodem usnesení č.1.6. tuto ...
[celý text] [zveřejněno 02.08.2003 v 13:50 hodin]
Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 23.července 2003 pod bodem 1.5. Usnesení č. 3/2003 podle zákona č. 133/1985 Sb ., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů (§ 29 odst. 1 písm. o bod 1, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochra ...
[celý text] [zveřejněno 23.07.2003 v 14:33 hodin]
Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 19.6.2002 na základě § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:45 hodin]
Obec Rapotín, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona "Řád veřejného pohřebiště".
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:03 hodin]
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 14.05.2002 v 09:07 hodin]
Rada Obce Rapotín na jednání č. 9/2002 ze dne 29.04.2002 rozhodla podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách takto:
[celý text] [zveřejněno 30.04.2002 v 11:55 hodin]
kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/97 o fondu rozvoje bydlení v platném znění
[celý text] [zveřejněno 05.03.2002 v 09:07 hodin]
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Tovačova
[celý text] [zveřejněno 11.12.2001 v 09:07 hodin]
o místním poplatku a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, z třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 10.12.2001 v 09:07 hodin]
o ochraně veřejného zdraví
[celý text] [zveřejněno 17.09.2001 v 09:07 hodin]
ze dne 28.5.2001, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/99 ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 25.08.2001 v 14:00 hodin]
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 27.11.2000 v 09:07 hodin]
kterou se mění a doplňuje "Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Tovačova".
[celý text] [zveřejněno 27.09.2000 v 09:07 hodin]
ze dne 1.12.1999 "O zimní údržbě místních komunikací ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 01.12.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 13.9.1999, kterou se mění a doplňuje OZV 4/99 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov".
[celý text] [zveřejněno 13.09.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 14.6.1999, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 14.6.1999 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 10:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - hospodaření s obecními byty
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Tržní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Domovní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 10:00 hodin]
o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, postižených pohromou - záplavou.
[celý text] [zveřejněno 15.12.1998 v 10:00 hodin]
ze dne 10.8.1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 11.08.1998 v 10:00 hodin]
ze dne 31. 3. 1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/1997 o "Fondu rozvoje bydlení".
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 16:00 hodin]
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/1997
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 15:00 hodin]
o čistotě,ochraně zeleně a veřejného pořádku ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 11:00 hodin]
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
O fondu "rozvoje bydlení"
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 24.09.1997 v 11:00 hodin]
Zásady pro realizaci prodeje obecních bytů z majetku města Tovačova, (dále jen Zásady)
[celý text] [zveřejněno 25.03.1997 v 11:00 hodin]


Počet záznamů: 39 (Počet stran: 2 [strana *1 2 ]

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa