POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Vyhlášky

Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 19.6.2002 na základě § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:45 hodin]
Obec Rapotín, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona "Řád veřejného pohřebiště".
[celý text] [zveřejněno 19.06.2002 v 12:03 hodin]
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 14.05.2002 v 09:07 hodin]
Rada Obce Rapotín na jednání č. 9/2002 ze dne 29.04.2002 rozhodla podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách takto:
[celý text] [zveřejněno 30.04.2002 v 11:55 hodin]
kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/97 o fondu rozvoje bydlení v platném znění
[celý text] [zveřejněno 05.03.2002 v 09:07 hodin]
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem ze dne 27.2.2002
[celý text] [zveřejněno 28.02.2002 v 15:43 hodin]
doplněk č.3 k vyhlášce č.46/2000, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Hlučína
[celý text] [zveřejněno 24.01.2002 v 07:42 hodin]
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Tovačova
[celý text] [zveřejněno 11.12.2001 v 09:07 hodin]
o místním poplatku a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, z třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[celý text] [zveřejněno 10.12.2001 v 09:07 hodin]
ze dne 26. 9. 2001
[celý text] [zveřejněno 27.09.2001 v 07:52 hodin]
o ochraně veřejného zdraví
[celý text] [zveřejněno 17.09.2001 v 09:07 hodin]
ze dne 28.5.2001, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/99 ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 25.08.2001 v 14:00 hodin]
kterou se ruší vyhláška o chovu psů, koček a jiných domácích zvířat, vydaná plenárním zasedáním Městského národního výboru ve Fulneku
[celý text] [zveřejněno 12.03.2001 v 18:30 hodin]
kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1998 o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 12.03.2001 v 18:30 hodin]
Obec Šilheřovice
[celý text] [zveřejněno 09.02.2001 v 21:36 hodin]
Přehled vyhlášek
[celý text] [zveřejněno 01.01.2001 v 08:03 hodin]
Přehled obecně závazných vyhlášek
[celý text] [zveřejněno 01.01.2001 v 08:01 hodin]
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postiženého záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou...
[celý text] [zveřejněno 15.12.2000 v 18:30 hodin]
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 27.11.2000 v 09:07 hodin]
kterou se mění a doplňuje "Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Tovačova".
[celý text] [zveřejněno 27.09.2000 v 09:07 hodin]
O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH MĚSTA FULNEKU
[celý text] [zveřejněno 20.07.2000 v 18:30 hodin]
o požadavcích pro vylepování plakátů a reklamních letáků, umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Fulneku
[celý text] [zveřejněno 19.05.2000 v 18:30 hodin]
o hospodaření s byty na území města Fulneku
[celý text] [zveřejněno 03.03.2000 v 18:30 hodin]
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1995 o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Fulneku
[celý text] [zveřejněno 03.02.2000 v 18:30 hodin]
o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
[celý text] [zveřejněno 14.12.1999 v 18:30 hodin]
ze dne 1.12.1999 "O zimní údržbě místních komunikací ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 01.12.1999 v 12:00 hodin]


Počet záznamů: 135 (Počet stran: 5 [strana 1 2 *3 4 5 ]

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa