POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Vyhlášky

o znaku a praporu města Fulneku a jejich užívání
[celý text] [zveřejněno 18.11.1999 v 18:30 hodin]
ze dne 15. 9. 1999
[celý text] [zveřejněno 15.09.1999 v 09:49 hodin]
ze dne 13.9.1999, kterou se mění a doplňuje OZV 4/99 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov".
[celý text] [zveřejněno 13.09.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 13.9.1999 "Požární řád"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 14.6.1999, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 14.6.1999 "O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve městě Tovačov"
[celý text] [zveřejněno 14.06.1999 v 10:00 hodin]
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku
[celý text] [zveřejněno 14.05.1999 v 18:30 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - hospodaření s obecními byty
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 12:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Tržní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 11:00 hodin]
ze dne 29.3.1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky - Domovní řád
[celý text] [zveřejněno 29.03.1999 v 10:00 hodin]
o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
[celý text] [zveřejněno 13.03.1999 v 18:30 hodin]
o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, postižených pohromou - záplavou.
[celý text] [zveřejněno 15.12.1998 v 10:00 hodin]
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
[celý text] [zveřejněno 14.10.1998 v 18:30 hodin]
ze dne 10.8.1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 11.08.1998 v 10:00 hodin]
ze dne 31. 3. 1998, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/1997 o "Fondu rozvoje bydlení".
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 16:00 hodin]
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/1997
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 15:00 hodin]
o čistotě,ochraně zeleně a veřejného pořádku ve městě Tovačov
[celý text] [zveřejněno 01.04.1998 v 11:00 hodin]
o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku.
[celý text] [zveřejněno 05.02.1998 v 18:30 hodin]
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
O fondu "rozvoje bydlení"
[celý text] [zveřejněno 17.12.1997 v 11:00 hodin]
o místních poplatcích
[celý text] [zveřejněno 24.09.1997 v 11:00 hodin]
Zásady pro realizaci prodeje obecních bytů z majetku města Tovačova, (dále jen Zásady)
[celý text] [zveřejněno 25.03.1997 v 11:00 hodin]
o regulativech územního rozvoje města Fulneku
[celý text] [zveřejněno 28.08.1996 v 18:30 hodin]
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny při ZŠ v Tovačově a zájmových kroužků v nich zřizovaných
[celý text] [zveřejněno 12.06.1996 v 11:00 hodin]
ze dne 3.4.1996 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
[celý text] [zveřejněno 03.04.1996 v 11:00 hodin]
o povinném hubení obtížných hlodavců
[celý text] [zveřejněno 23.02.1996 v 11:00 hodin]
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2 /1994 o stanovení nájemného z nebytových prostor
[celý text] [zveřejněno 14.09.1995 v 17:43 hodin]
o vytvoření "Fondu rozvoje bydlení města Fulneku"
[celý text] [zveřejněno 09.06.1995 v 17:43 hodin]


Počet záznamů: 135 (Počet stran: 5 [strana 1 2 3 *4 5 ]

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa