ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Nařízení města č. 1/2001

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Schválena : 15.1.2001
Vyvěšena : 1.2.2001
Účinnost od : 1.3.2001

Rada města Hlučína se na svém zasedání dne 15.1.2001 usnesla vydat podle ustanovení § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění a v souladu s výměrem Ministerstva financí ČR č. 1/2001, toto nařízení města:

Článek 1
Základní ustanovení

Nařízení upravuje maximální cenu v oboru 75.24.12 - Výkony bezpečnostní
a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu.

Článek 2
Stanovení maximální ceny

Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) se stanoví takto:
- malý TPZOV 300,- Kč
- velký TPZOV 400,- Kč

Článek 3

Stanovená maximální cena je závazná od 1.3.2001 na území města Hlučína pro všechny, jímž je umožněno používat výše uvedených technických prostředků podle zvláštních předpisů.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2001.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 08:21 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa