ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazné vyhlášky města Fulneku 1991 - 2000

Přehled obecně závazných vyhlášek
Číslo Název
3/1991 Vyhláška o udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území města Fulneku
3/1993 Vyhláška o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin. 1993
1/1994 Vyhláška o zrušení platnosti obecně závazné vyhlášky Města Fulnek č. 4/1993 o stanovení nájemného z nebytových prostor.
1/1995 Vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
2/1995 Vyhláška o zrušení městské policie.
3/1995 Vyhláška o úpravě základního nájemného podle polohy domu
4/1995 Vyhláška o vytvoření "Fondu rozvoje bydlení města Fulneku"
6/1995 Vyhláška kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2 /1994 o stanovení nájemného z nebytových prostor.
1/1996 Vyhláška o regulativech územního rozvoje města Fulneku.
2/1998 Vyhláška o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku.
5/1998 Vyhláška o místních poplatcích
1/1999 Vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
2/1999 Vyhláška kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku.
3/1999 Vyhláška o znaku a praporu města Fulneku a jejich užívání
4/1999 Vyhláška o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
1/2000 Vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1995 o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Fulneku
2/2000 Vyhláška o hospodaření s byty na území města Fulneku
3/2000 Vyhláška o požadavcích pro vylepování plakátů a reklamních letáků, umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Fulneku
4/2000 Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v jednotlivých částech města Fulneku
5/2000 Vyhláška kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postiženého záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Fulnek
Zveřejněno 30.01.2003 v 07:55 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa