POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 1/2006,

kterou se mění vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 15.12.2006 usneslo schválit dle ustanovení § 14 odst. 2 a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):


Čl.1

Článek 40 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č.1/2003, o místních poplatcích zní:
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2. písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10b odstavec 3 písm.a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 380,-Kč za kalendářní rok a je tvořena z částky:
a) 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu v předchozím roce.
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu v roce 2005 činily částku 416.716,- Kč - rozděleno na 1046 osob. Náklady na jedu osobu činí částku 398,- Kč.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Dana Gajdošová místostarostka obce
Bohumil Škarpich starosta obce

Vyvěšeno: 16.12.2006
Sejmuto: 01.01.2007

Zveřejněno 21.12.2004 v 13:42 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa