ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 1/2006,

kterou se mění vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 15.12.2006 usneslo schválit dle ustanovení § 14 odst. 2 a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):


Čl.1

Článek 40 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č.1/2003, o místních poplatcích zní:
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2. písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10b odstavec 3 písm.a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 380,-Kč za kalendářní rok a je tvořena z částky:
a) 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu v předchozím roce.
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu v roce 2005 činily částku 416.716,- Kč - rozděleno na 1046 osob. Náklady na jedu osobu činí částku 398,- Kč.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Dana Gajdošová místostarostka obce
Bohumil Škarpich starosta obce

Vyvěšeno: 16.12.2006
Sejmuto: 01.01.2007

Zveřejněno 21.12.2004 v 13:42 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa