POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Nařízení města č. 1/2001

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Schválena : 15.1.2001
Vyvěšena : 1.2.2001
Účinnost od : 1.3.2001

Rada města Hlučína se na svém zasedání dne 15.1.2001 usnesla vydat podle ustanovení § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění a v souladu s výměrem Ministerstva financí ČR č. 1/2001, toto nařízení města:

Článek 1
Základní ustanovení

Nařízení upravuje maximální cenu v oboru 75.24.12 - Výkony bezpečnostní
a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu.

Článek 2
Stanovení maximální ceny

Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) se stanoví takto:
- malý TPZOV 300,- Kč
- velký TPZOV 400,- Kč

Článek 3

Stanovená maximální cena je závazná od 1.3.2001 na území města Hlučína pro všechny, jímž je umožněno používat výše uvedených technických prostředků podle zvláštních předpisů.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2001.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 08:21 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa