POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č.8/2002

Vyhláška - doplněk č.1 k vyhlášce č.4/2001, kterou se stanoví provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schválena :
Vyvěšena :
Účinnost od :

Zastupitelstvo města Hlučína na svém jednání dne 10.12.2002 se usneslo na základě § 84 odst. 2 písm. i) § 87 a § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydat podle § 17, odst.2, Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) v platném znění Doplněk č.1 k obecně závazné vyhlášce č.4/2001, kterou se stanoví provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1)V článku 4, odst. 4 se poslední věta zrušuje,
2)Článek 4 odst.5 zní: Svozové známky budou vydávány po zaplacení poplatku v době provozních hodin na odpadové pokladně.
3)V článku 4 se za odst.5 vkládá odst.6, který zní:Komunální odpad z objektů individuální rekreace lze ukládat do kontejnerů, které budou v lokalitě umístěny od 1.4.do 31.10. běžného roku, svoz bude prováděn v týdenním intervalu.
4)V článku 10 se slova: "odbor místní správy a životního prostředí, živnostenský” nahrazují slovy: "odbor životního prostředí a komunálních služeb”.

Petr Adamec
starosta města

Ing. Pavol Kubuš
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 10:56 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa