POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Šilheřovice, Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

ze dne 14. 5. 2001,

kterou se stanovuje užívání schváleného Územního plánu obce Šilheřovice, zpracovaného v roce 1994 a Územního plánu obce Šilheřovice - Změny II, vypracované v roce 2000, jenž je jeho nedílnou součástí (včetně zapracovaného ÚP Šilheřovice - Změny a doplňky č. I).

Zastupitelstvo obce Šilheřovice vydává podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b a § 10 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o závazné části schválené územně plánovací dokumentace.

ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1.
Rozsah platnosti

1. Tato vyhláška platí pro celé správní území obce Šilheřovice
2. Návrhové období se stanovuje do konce roku 2010. Do 1.1.2010 musí být nejpozději provedena a schválena komplexní revize územního plánu.

Článek 2.
Rozsah a doba platnosti

1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Šilheřovice, schváleného zastupitelstvem obce Šilheřovice dne 3.11.1994 a Územního plánu obce Šilheřovice - změny č. II,schválené zastupitelstvem obce dne 19.2.2001 v souladu s ustanovením § 84.

ČÁST IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 27.
Uložení dokumentace

1. Územní plán obce Šilheřovice je uložen na Obecním úřadě v Šilheřovicích, na Stavebním úřadě v Ludgeřovicích a na Městském úřadě v Hlučíně, odboru výstavby.

Článek 28.
Změny územního plánu

Případné změny závazných částí územního plánu musí být schváleny dle § 31 odst. 1 a 2 stavebního zákona zastupitelstvem obce Šilheřovice po předchozím projednání dle stavebního zákona*1).

Článek
Účinnost vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 29. 5. 2001.

V Šilheřovicích, 14. 5. 2001

Karel Machala
Místostarosta obce

Mgr. Ludmila Janoschová
Starostka obce

*1) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 197/1998 Sb.

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 10.02.2003 v 14:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa