POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Nařízení obce č. 2 / 2001
Vyhlášení stavební uzávěry

Obec Šilheřovice

Rada obce v Šilheřovicích se na svém zasedání dne 19. 2. 2001 usnesla vydat na základě § 33 odst. 3 zákona č. 50 / 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon /, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích / obecní zřízení /, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení.

Článek 1

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 2. 2001 schválilo Změny 2 Územního plánu obce Šilheřovice. V tomto územním plánu je označena Plocha č. 12 jako "těžba 1 - Paseky" a Plocha č. 13 jako "těžba 2 - Paseky".

Článek 2

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 21. 11. 2000 a 14. 12. 2000 zařazení plochy pro lehký průmysl, včetně úprav komunikační sítě a řešení inženýrských sítí 1 : 10 000, zpracované Útvarem hlavního architekta Magistrátu Města Ostravy do Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice.
Ve Změně č. 3 požaduje vyřadit z návrhu průmyslovou a výrobní zónu a těžby na části území Paseky, a to mezi zemědělským areálem a navrženou dálnici D 47, kde byl těžební záměr využití ložiska těžebních jílů a štěrkopísků.

Článek 3

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 2. 2001 projednalo návrh stavební uzávěry na pozemcích označených jako Plocha č. 12 / těžba - Paseky / a Plocha č. 13 / těžba 2 - Paseky / dle článku l. Jedná se především o zákaz provozování těžeby jílů a těžby štěrkopísků na parcelách č. 1322 / 1, 1325 / 7, 1328 / 3 a 1326.

Článek 4

Důvodem vyhlášení stavební uzávěry je rozpracování Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice. Vyhlášení stavební uzávěry trvá do doby odvolání zastupitelstvem obce, které bude navazovat na rozhodnutí o schválení Změny 3 Územního plánu obce Šilheřovice.

Článek 5

Po dobu vyhlášení stavební uzávěry je povoleno obdělávání zemědělských pozemků stávajícím způsobem a zajišťování nezbytné údržby staveb na těchto pozemcích.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Toto Nařízení č. 2 / 2001 bylo vyvěšeno dne 20. 2. 2001 na Úřední desce obce Šilheřovice a nabývá okamžité účinností.

Mgr. Ludmila Janoschová starostka obce

Karel Machala
místostarosta obce

Vyvěšeno : 20.2.2001
Sňato : 15.3.2001

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 11.02.2003 v 15:50 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa