POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/00 o plakátování

Městské zastupitelstvo v Bojkovicích schválilo na svém zasedání dne 14. 3. 2000 podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Správcem plakátovacích ploch města Bojkovice je pan Zdeněk Husták, bytem Bojkovice, Bezručova 754, který na této adrese přijímá plakáty, zabezpečení jejich vylepení dlo požadavků a odpovídá za dodržování plakátovacího řádu.
Čl. 2
Plakátovací plochy města Bojkovice jsou určeny pro vyvěšování zpráv, oznámení aktualit a reklam pro organizace, soukromé podnikatele, zájmová sdružení, spolky a občany.
Čl. 3
Nepřijímají se plakáty propgující fašismus, pornografii, násilí a protistátní zájmy.
Čl. 4
Plakátování se provádí za úhradu dle ceníku. Od úhrady jsou osvobozeny úřední oznamy a vyhlášky, plakáty na akce, jejichž výtěžek jde zcela na humanitární účely.
Čl. 5
Vylepování bez vědomí správce plakátovacích ploch města Bojkovice bude postihováno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Vyvěšeno: 16. 3. 2000
Sňato: 3. 4. 2000
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa