ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/00 o plakátování

Městské zastupitelstvo v Bojkovicích schválilo na svém zasedání dne 14. 3. 2000 podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správcem plakátovacích ploch města Bojkovice je pan Zdeněk Husták, bytem Bojkovice, Bezručova 754, který na této adrese přijímá plakáty, zabezpečení jejich vylepení dlo požadavků a odpovídá za dodržování plakátovacího řádu.

Čl. 2

Plakátovací plochy města Bojkovice jsou určeny pro vyvěšování zpráv, oznámení aktualit a reklam pro organizace, soukromé podnikatele, zájmová sdružení, spolky a občany.

Čl. 3

Nepřijímají se plakáty propgující fašismus, pornografii, násilí a protistátní zájmy.

Čl. 4

Plakátování se provádí za úhradu dle ceníku. Od úhrady jsou osvobozeny úřední oznamy a vyhlášky, plakáty na akce, jejichž výtěžek jde zcela na humanitární účely.

Čl. 5

Vylepování bez vědomí správce plakátovacích ploch města Bojkovice bude postihováno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Vyvěšeno: 16. 3. 2000

Sňato: 3. 4. 2000

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa