ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/2004

kterou se zrušuje OZV č. 2/1992 o veřejných dražbách, OZV č. 4/1996 o používání praporu a znaku města, OZV č. 9/1996 tržní řád a OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Bojkovic, Štefánikova 830 - příspěvková organizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 1. máje 828, - příspěvkové organizace a školní družiny při Základní škole T. G. M., Štefánikova 460 - příspěvkové organizace.

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obezně závanou vyhlášku:

Článek 1

Zrušuje se:

  1. obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o veřejných dražbách
  2. obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o používání praporu a znaku města
  3. obecně závazná vyhláška č. 9/1996 tržní řád
  4. obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o příspěvku na částečnou na úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Bojkovic, Štefánikova 830 - příspěvková organizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 1. máje 828, - příspěvkové organizace a školní družiny při Základní škole T. G. M., Štefánikova 460 - příspěvkové organizace.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Josef Langr
starosta města

Květoslava Ogrodníková
místostarostka

Vyvěšeno: 17. 12. 2004

Sňato: 4. 1. 2004

Zveřejněno 06.12.2005 v 10:06 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa