POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/2004

kterou se zrušuje OZV č. 2/1992 o veřejných dražbách, OZV č. 4/1996 o používání praporu a znaku města, OZV č. 9/1996 tržní řád a OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Bojkovic, Štefánikova 830 - příspěvková organizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 1. máje 828, - příspěvkové organizace a školní družiny při Základní škole T. G. M., Štefánikova 460 - příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obezně závanou vyhlášku:
Článek 1
Zrušuje se:
  1. obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o veřejných dražbách
  2. obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o používání praporu a znaku města
  3. obecně závazná vyhláška č. 9/1996 tržní řád
  4. obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o příspěvku na částečnou na úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Bojkovic, Štefánikova 830 - příspěvková organizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 1. máje 828, - příspěvkové organizace a školní družiny při Základní škole T. G. M., Štefánikova 460 - příspěvkové organizace.
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Josef Langr
starosta města

Květoslava Ogrodníková
místostarostka

Vyvěšeno: 17. 12. 2004
Sňato: 4. 1. 2004
Zveřejněno 06.12.2005 v 10:06 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa