ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/00 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Městská rada v Bojkovicích se usnesla dne 21. 6. 2000 vydat podle § 11 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 33/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I

Základní sazba daně v katastrálním území Bojkovice podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 65/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 cit. zákona se násobí koeficientem 1,4.

Čl. 2

Koeficient pro násobení základní sazby daně ze staveb (případně zvýšené dle § 11 odst. zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů) u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 u těchto domů s čp. 161, 372, 513, 514, 617, 533, 591, 685 činí 0,6.

Čl. III

Koeficient pro násobení základní sazby daně ze staveb (případně dle § 11 odst. 2 zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů) u nebytových domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2, umístěných v níže uvedených částech činí:
Bzová...........0,6
Krhov...........0,6
Přečkovice......0,3

Čl. IV

Zrušuje se vyhl. č. 6/1996 o stanovení koeficientu výpočet daně z nemovitosti.

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2001.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa