POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/00 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Městská rada v Bojkovicích se usnesla dne 21. 6. 2000 vydat podle § 11 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 33/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Základní sazba daně v katastrálním území Bojkovice podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 65/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 cit. zákona se násobí koeficientem 1,4.
Čl. 2
Koeficient pro násobení základní sazby daně ze staveb (případně zvýšené dle § 11 odst. zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů) u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 u těchto domů s čp. 161, 372, 513, 514, 617, 533, 591, 685 činí 0,6.
Čl. III
Koeficient pro násobení základní sazby daně ze staveb (případně dle § 11 odst. 2 zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů) u nebytových domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2, umístěných v níže uvedených částech činí:
Bzová...........0,6
Krhov...........0,6
Přečkovice......0,3
Čl. IV
Zrušuje se vyhl. č. 6/1996 o stanovení koeficientu výpočet daně z nemovitosti.
Čl. V
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2001.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa