POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/03 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 18. 12. 2003 usneslo vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Odd. I.
Základní ustanovení
Čl. 1
  1. Město Bojkovice vybírá tyto místní poplatky:
    • poplatek ze psů
    • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
    • poplatek za užívání veřejného prostranství
    • poplatek ze vstupného
  2. Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad v Bojkovicích (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa